Uczniowski Klub Sportowy
"CZWÓRKA"
Andrychów

ul. Włókniarzy 10a
34-120 Andrychów

tel. 791 224 510

e-mail. uksczworka21@gmail.com

Piłka Nożna

 

 

Dwa kroki zapisu dziecka na zajęcia:


1.Prosimy o wysłanie meila na adres- uksczworka21@gmail.com  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika i klasy do której uczęszcza.

2.Wydrukowanie deklaracji zawodnika i wypełnienie jej oraz dostarczenie do trenera prowadzącego zajęcia lub na pierwszym treningu odebranie deklaracji od trenera wypełnienie jej i dostarczenie do trenera.

 


 

Deklaracja członkowska  UKS  „Czwórka”  Andrychów na rok szkolny 2020/2021r

 

Wypełnia rodzic/opiekun wpisując dane trenującego:

  

Imię…………………………..Nazwisko……………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia………………………Pesel……..…………………….

 

Ulica…………………………….Miejscowość……………………………………….

 

Telefon rodzica/opiekuna…………………….Adres meilowy……………..

  

Rodzic/opiekun prawny podpisując deklaracje członkowską zobowiązuje się do comiesięcznej –abonamentowej płatności składki do 15 każdego miesiąca w którym odbywają się treningi i mecze w kwocie 100zł miesięcznie(składka zawiera również opłatę za dojazdy na mecze i treningi).

 

 

 

Prosimy o indywidualne ubezpieczenie zawodników przez rodziców według uznania. Uks nie ubezpiecza trenujących. 

 

Prosimy o terminowe wpłaty  na adres:

 

Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Andrychów

 

ul. Włókniarzy 10a,  34-120 Andrychów    NIP: 5512627213

 

Nr. Konta: ING  60 1050 1100 1000 0090 3110 7288

 

 

 

       z dopiskiem-imię i nazwisko trenującego, klasa i nazwa grupy…

 

Wszelkie szczegóły dotyczące działalności UKS „Czwórka” Andrychów będą zamieszczane na bieżąco na naszej  stronie www.uks-czworka.eu oraz na Facebooku  klubowym.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów klubu sportowego oraz na udział mojego dziecka w treningach  i oświadczam, że uczeń nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach.”                                                                                                                                

 

 

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

..........................................................................................

 

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Uks Czwórka z siedzibą przy ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów tel. 791224510 adres e-mail: uksczworka21@gmail.com  adres strony internetowej www.uks-czworka.eu

 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie deklaracji, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Uks Czwórka Andrychów, w szczególności procesu rekrutacji, prawidłowego przebiegu procesu szkolenia, tj. prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, rejestracji tematów zajęć i wyników szkolenia, komunikacji, oraz rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/f RODO.

 • dane Państwa będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Uks Czwórka Andrychów i nie będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim

 • Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej

 • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwo z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,

 • mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji deklaracji i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych

 • wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie klubowej i na facebooku w celach informacyjnych i marketingowych.

 • Podpis rodzica/opiekuna

 • .........................................................

 

  

 

Aktualności

<< <  Strona 4 z 4

Nabór do nowych grup treningowych...


 Prowadzimy nabór do grup treningowych piłkarskich oraz pływackich od I - V klasy  oraz treningu  bramkarskiego 

- Chętnych rodziców prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.Składki członkowskie w kwocie 50zł miesięcznie prosimy wpłacać do 20 każdego miesiąca na konto podane w zakładce Kontakt.

 

11.01.2017
więcej

Nasz sponsor